บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด

วิสัยทัศน์ | พันธกิจ | ค่านิยมองค์กร

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด

"ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ ท่อขาว ท่อเหลี่ยม ท่อแบน เหล็กแป๊ป เหล็กกล่อง และผลิตท่อเหล็กตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ"

2020-06-04 160406
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
Mission
ค่านิยมองค์กร