บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด

สินค้าและบริการ

ท่อเหลี่ยม

เราสามารถตัดความยาวได้ตามที่คุณต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย