บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด

สินค้าและบริการ

ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เราสามารถตัดความยาวได้ตามที่คุณต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย