บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด

สินค้าและบริการ

ท่อขูดตะเข็บใน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เราสามารถตัดความยาวได้ตามที่คุณต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย